Centre social

COMUNITAT: Tallers, Recolzament Mutu i Empoderament Veïnal.

Tant el Centre Social com el Menjador Popular són llocs destinats al desenvolupament de l’acció comunitària. Entenem aquesta com tot allò que poden fer les persones d’una comunitat amb inquietuds i problemàtiques comunes per a, entre totes, millorar el seu benestar i pal·liar les desigualtats socials.

Persones de diferents orígens, idiomes, cultures, idees i edats comparteixen a Ca Saforaui un espai segur lliure de discriminació i judicis atent a les necessitats i possibilitats de totes on es proposen setmanalment tallers, formacions i activitats culturals, lúdiques i saludables.

Alguns exemples d’aquestos tallers i activitats del Centre Social són: