Perqué ens afegim a la xarxa de la gira Zapatista

Perquè entre molts altres motius, compartim amb els ‘compas’ zapatistes i la resta de moviments que també s’hi han sumat, que ens fixem i treballem per: ESTRATÈGIES A LLARG PLAÇ: Amb projectes de barri, ciutat i comarca, que donen solucions transformadores ara, aprenent dels encerts i errors del passat per a continuar ferms en la […]